Funkcionális Nanorészecskék Kutatólaboratóium

MÜKKI logo

Porlasztva szárítás:

-           Büchi Nano Spray Dryer B-90 nanoporlasztó szárító berendezés

-           GEA Mobil Minor porlasztó szárító készülék (nagylabor és pilot léptékű)

Mikrokapszulázás csepegtetéses módszerrel labor és pilot léptékben

-           Büchi Encapsulator B-390 mikrokapszulázó berendezés

Funkcionális nano- és mikrorészecskék előállítására használt egyéb technikák:

-           Emulziós (egyszerű és összetett) eljárások (Vibracell VCX 130 szonikátor, Hielscher UP200St átfolyó cellás szonikátor, IKA Ultraturrax)

-           Nanoprecipitáció

-           Szférikus agglomeráció

-           Emulziós polimerizáció

Hagyományos részecsketechnológia:

-           Nedves présgranuláló

-           Nedves keverő-diszpergáló (gyorskeverős) granuláló

-           Gördülőréteges granuláló

-           Fluidizációs-porlasztásos granuláló

-           Őrlőbetétes fluid granuláló

-           Inert töltetes gejzír szárító

Centrifugák:

  • Beckman Coulter Optima ultracentrifuga
  • Hermle Z216 MK mikrocentrifuga

Analitika

Részecskeméret analízis:

-           Malvern Mastersizer 2000 lézer diffrakciós részecske analizátor: 200 nm – 2 mm mérettartományban, emulziók és szuszpenziók csepp- és szemcseméret mérésére ultrahangos diszpergáló egység is rendelkezésre áll

-           Malvern Zetasizer Nano ZS dinamikus fényszórás elvén működő részecskeméret analizátor:

Termogravimetria (TG-DTA) differenciál szkenning kalorimetria (DSC-MS(EGA)):

  • Setaram LabsysEvo
  • Setaram DSC92 – kaloriméter –140 °C - 600 °C
  • Setaram μDSCIIIevo – mikrokaloriméter –20 °C - 120 °C

Gázkromatográfia:

-           Perkin Elmer Clarus 500 – autosampler, GC, PT injektor, 15m Elite-1, FID

-           Shimadzu GCMS-QP2010 Ultra – autosampler, EI és CI lehetőségek

UV-vis spektrofotometria:

-           Shimadzu UV-1800

-           Hewlett Packard 8452A – diódasoros

-           Thermo Multiskan Sky microplate spektrofotométer

Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM):

-           Zeiss EVO40

Transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM)

-           FEI Morgagni 286D

Atomi erő mikroszkópia (AFM)

-           Veeco Digital Instruments MMAFM-2

Röntgen diffraktometria (XRD)

-           Philips PW-105 XRPD – por diffraktométer, 1000 °C-ig fűthető

Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia

  • JASCO FT/IR-4000 ATR feltéttel

Please publish modules in offcanvas position.